Uplynulé výstavy

Uplynulé výstavy

Příroda v ilustraci – Pavel Procházka

10.7.2020 – 9.8.2020

Pavel Procházka se od roku 1991 převážně věnuje přírodovědné ilustraci. Tvoří jednak pro některá knižní nakladatelství (Albatros, Granit, Aventinum, Scientia, Slovart a Academia) a také pro různé instituce s přírodovědným nebo environmentálním zaměřením (Národní park Šumava, ZOO hlavního města Prahy, Muzea, CHKO Blanský les, ČSOP, střediska ekologické výchovy aj.).

Patří do poměrně malé hrstky výtvarníků, kteří se v Česku tímto typem ilustrace zabývají.

Událost v kalendáři akcí


Vlastimil Mahdal (výroční 65 let) – obrazy

11.5.2020 – 30.6.2020
Vlastimil Mandal patří mezi umělce inklinující k sugestivní, vizuálně diferencované malbě se surrealistickým podtextem. Obraz je tvořen autorovým specifickým pohledem a divák tak vnímá kompozici tvarovou i barevnou, intenzívní plošnost na jedné straně, lazurové průlomy do obrazových ploch na druhé straně. To vše zůstává hlavním zdrojem magického působení jeho obrazů, které si zachovávají schopnost metaforického, poetického zobecnění symbolu. Ta se snoubí s autonomním přístupem k barvě a dynamičnosti každého obrazu a jednotlivých prostorů, které otevírají oponu do umělcova nitra.

Událost v kalendáři akcí


Pat a Mat

14.1.2020 – 14.2.2020
Hravá výstava pro rodiny Pat a Mat byla prvně k vidění v roce 2018 na Chvalském zámku v Praze. Za více jak deset let fungování Chvalského zámku byla tato výstava návštěvně nejúspěšnějším výstavním projektem! Výstavu navštívilo 12 tisíc návštěvníků za tři měsíce. Dále byla výstava v Dobrovicích u Mladé Boleslavi v Karlových Varech, ve Filmovém Uzlu Zlín a ve Světlé nad Sázavou.

Událost v kalendáři akcí

Článek o vernisáži a výstavě


Půjdem spolu do Betléma

30.11.2019 – 6.1.2020
Historické betlémy z tradičních betlemářských měst Příbrami, Ústí nad Orlicí, Třebechovic, Králík, z Valašska, ze Slovenska. Betlémy řezbované, papírové, keramické, ze sádry, ze šustí, perníkové, paličkované, textilní. Ukázky práce betlémářů a lidových výrobců.

Událost v kalendáři akcí

Článek o vernisáži a výstavě


Výtvarné ohlédnutí II.

6.9.2019 – 12.11.2019
Výstavy prací výtvarníků spolku „Sdružení výtvarných umělců moravskoslovenského pomezí.“ Je to v pořadí 69. kolektivní výstava, kterou za 29 let trvání SVU MSP členové spolku absolvují. Tradičně, vždy po dvou letech, se představí se svými díly na domácí půdě.

Událost v kalendáři akcí

Článek o vernisáži a výstavě


Půlstoletí s Cimrmanem

1.8.2019 – 1.9.2019
Výstava přibližující padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana a osobnost Járy Cimrmana.

Událost v kalendáři akcí

Článek o vernisáži a výstavě


V tomto seznamu se nacházejí výstavy, které se konaly v Galerii Panský dům od srpna 2019 až po současnost.