Pavel Procházka – Příroda v ilustraci

Datum / čas
10.7.2020 - 9.8.2020
Dle otevírací doby

Kategorie


Pavel Procházka se od roku 1991 převážně věnuje přírodovědné ilustraci. Tvoří jednak pro některá knižní nakladatelství (Albatros, Granit, Aventinum, Scientia, Slovart a Academia) a také pro různé instituce s přírodovědným nebo environmentálním zaměřením (Národní park Šumava, ZOO hlavního města Prahy, Muzea, CHKO Blanský les, ČSOP, střediska ekologické výchovy aj.).

Patří do poměrně malé hrstky výtvarníků, kteří se v Česku tímto typem ilustrace zabývají.

Vstupné:
Dospělí: 20 Kč
Děti, studenti, senioři: 10 Kč.

Pavel Procházka - Příroda v ilustraci