Venkovní expozice

Venkovní expozice

Díky uherskobrodské radnici a iniciativě radního Dr. Antonína Karáska v Uherském Brodě probíhají od roku 2003 sochařská sympozia. Zájemci mohou sledovat, jak se kus kamene pod rukama umělců mění, ožívá a stává se z něj socha.

V Uherském Brodě se tak nachází v jistém ohledu zcela mimořádná umělecká expozice – galerie monumentálních sochařských děl trvalého významu. Všechna díla jsou instalována na velmi exponovaných místech a stala se tak neodmyslitelnou součástí a tváří města. Zdejší sochařské sympozium je jedinečné v tom, že zde tvoří špičky současného sochařství. Zajímavostí je, že se na něj nemůže přihlásit každý. Funguje to tak, že jeden z účastníků předchozího ročníku vybere další dva kolegy.

Odborným garantem všech dosavadních ročníků je doktor Ludvík Ševeček, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 1989–2009.

I. kamenosochařské sympozium – 2003

První ročník nesl název „Při zdi” – díla jsou umístěna v parku u Muzea J. A. Komenského u hradební zdi. Sochaři pracovali v areálu za sokolovnou. Díla vznikala ze žlutavského pískovce. Úvodního ročníku se zúčastnil nejvyšší počet umělců a také zatím jediná žena.

Michal Blažek (1955) – Dvojice
Jiří Kačer (1952) – Fragment
Pavel Míka (1952) – Tvář
Marie Šeborová (1966) – Hlavou zeď neprorazíš
Jaromír Švaříček (1967) – 1/2ec2

II. kamenosochařské sympozium – 2005

K tvorbě byl zvolen lépe opracovatelný pískovec z Hořic. Umělci tvořili v prostoru u hradeb a malých schodů, které jsou hodně frekventované a veřejnost tak může sledovat sochaře přímo při tvorbě. Sympozia se zde konají dodnes. Díla druhého ročníku jsou umístěna v parku před Muzeem J. A. Komenského.

Jiří Kačer (1952) – Fragment
Marius Kotrba (1959–2011) – Ležící v Brodě
Radim Hanke (1963) – Zdvojení

III. kamenosochařské sympozium – 2007

Stabilizoval se počet umělců vytvářejících svá díla v Uherském Brodě. Díla jsou umístěna na starém židovském hřbitově a u malých schodů.

Martin Ceplecha (1954) – Lázeň
Lubomír Jarcovják (1962) – Fragment
Radim Hanke (1963) – Hlava

IV. kamenosochařské sympozium – 2009

Tento ročník získal mezinárodní rozměr. Zúčastnil se jej německý výtvarník Uli Schwander, žijící dlouhodobě ve španělské Andalusii. Jako materiál byl pro tento ročník zvolen supíkovský mramor, tvrdý a houževnatý materiál. Skulptury byly osazeny až rok po svém vzniku, dvě se nacházejí v blízkosti Domu dětí a mládeže, jedna u vstupu do CPA Delfín.

Uli Schwander (1958) – Malý památník fantazie
Lubomír Jarcovják (1962) – Fragment II.
Petr Horák (1974) – Cyklotron

V. kamenosochařské sympozium – 2012

Díla jsou umístěna na kruhovém objezdu u Kauflandu a u přechodové lávky k terminálu.

Petr Horák (1974) – Roads
Pavel Doskočil (1968) – Vývod bokem
Lubomír Janečka (1948) – Přemysl Otakar II. (nedokončeno)

VI. kamenosochařské sympozium – 2016

Díla jsou umístěna před ZŠ Mariánské náměstí.

Pavel Doskočil (1968) – Tíha vin
Petr Stanický(1975) – Nika
Karel Bartáček (1968) – Postava

VII. kamenosochařské sympozium – 2018

Petr Stanický (1975) – Fragment
Jiří Beránek (1945)
Petr Filip (1977) – Poutník

Foto: Anna Horká

Mapa rozmístění všech soch