Rubriky
Výstavy - Foyer Domu kultury

Výstava prací studentů Střední školy Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Umělecké rytectví na naší Střední škole COPT vyučujeme už víc než 20let.

Je to obor, který spojuje výtvarné nadání a řemeslnou zručnost.

Žáci navrhují výzdobu různých, většinou užitkových předmětů, již s ohledem na možnosti zpracování ryteckým nářadím. Také nástroje a různé přípravky si vyrábí nebo upravují sami.

Takzvaná ročníková práce, kterou na konci studia odevzdávají, je prací, která zahrnuje získané dovednosti a je takovou propustkou k maturitní zkoušce.

Historie

Rytectví je spojením výtvarného nadání, manuální zručnosti a také vynalézavosti. Za naprostý zlom pro rytectví je považován vynález knihtisku. Ilustrace byly nejprve vytvářeny jako dřevořezby a dřevoryty, pak přišly na řadu odolnější kovy s mědirytinou později ocelorytinou. Knižní vazby zdobené slepotiskem či zlatotiskem jsou také tvořeny nástroji vyrobenými rytci. Rytina provázela a dodnes provází nejen knihy, ale také tisk map, poštovních známek, bankovek, kolků, odznaků a různých jiných cenin, vypalovadla, různá tlačítka do kůže, papíru, plastů… . Výroba medailí, mincí a plaket je bez tohoto řemesla nemyslitelná. Dodnes nejvíce používaná rytina je asi značkovací razník. Také rytiny, které zdobí různé předměty, v neposlední řadě nože a zabraně všeho druhu.