Výstava prací studentů Střední školy Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Umělecké rytectví na naší Střední škole COPT vyučujeme už víc než 20let.

Je to obor, který spojuje výtvarné nadání a řemeslnou zručnost.

Žáci navrhují výzdobu různých, většinou užitkových předmětů, již s ohledem na možnosti zpracování ryteckým nářadím. Také nástroje a různé přípravky si vyrábí nebo upravují sami.

Takzvaná ročníková práce, kterou na konci studia odevzdávají, je prací, která zahrnuje získané dovednosti a je takovou propustkou k maturitní zkoušce.

Historie

Rytectví je spojením výtvarného nadání, manuální zručnosti a také vynalézavosti. Za naprostý zlom pro rytectví je považován vynález knihtisku. Ilustrace byly nejprve vytvářeny jako dřevořezby a dřevoryty, pak přišly na řadu odolnější kovy s mědirytinou později ocelorytinou. Knižní vazby zdobené slepotiskem či zlatotiskem jsou také tvořeny nástroji vyrobenými rytci. Rytina provázela a dodnes provází nejen knihy, ale také tisk map, poštovních známek, bankovek, kolků, odznaků a různých jiných cenin, vypalovadla, různá tlačítka do kůže, papíru, plastů… . Výroba medailí, mincí a plaket je bez tohoto řemesla nemyslitelná. Dodnes nejvíce používaná rytina je asi značkovací razník. Také rytiny, které zdobí různé předměty, v neposlední řadě nože a zabraně všeho druhu.