Výstava ke 120. výročí založení SOU UB

Je jen málo středních škol ve Zlínském kraji, které se mohou pochlubit 120letou tradicí. Střední odborné učiliště zemědělské a Střední odborné učiliště stavební Uherský Brod patří mezi ty šťastné.

V průběhu let prošly obě školy změnami názvů, obsahem výuky, ale vždy zůstávaly zdrojem poznání a dokázaly se přizpůsobit moderním požadavkům. V každé, i pro národ v těžké době, byly oázou tvůrčí práce a vychovaly tisíce kvalitních pracovníků.

V roce 2005 došlo ke sloučení stavebního a zemědělského učiliště a ke změně názvu na Střední odborné učiliště Uherský Brod. Toto školské zařízení svou vzdělávací nabídkou doplňuje požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství, potravinářství a chovatelství. Struktura oborů je vhodně volena s možností vzájemného mezioborového prostupu. Škola poskytuje vzdělání v oborech ukončených výučním listem i maturitní zkouškou. Pro slabší a postižené žáky nabízí vzdělávání v oborech odborného učiliště. Absolventi oborů ukončených výučním listem mají možnost si rozšířit vzdělání denním nebo dálkovým maturitním studiem Podnikání a pokračovat dále ve studiu na všech typech vysokých škol.

Škola rovněž poskytuje celou řadu doplňujícího a rozšiřujícího vzdělávání. Pro žáky školy organizuje výuku ve svařování, v řízení motorových vozidel, kurzy na obsluhu malé zahradní mechanizace, kurz pro práci s motorovou pilou apod. Pro veřejnost se tato nabídka ještě rozšiřuje o školení ITC, obnovovací zkoušky svářečů aj. Škola rovněž nabízí zájemcům získání výučního listu ve vyučovaných oborech ve zkráceném jednoletém studiu.

Součástí školy je nově zrekonstruovaný domov mládeže s kapacitou 70 ubytovaných. Domov mládeže disponuje samostatnými prostorami pro sportovní vyžití, posilovnou, venkovním hřištěm a minigolfem. Pro ubytované žáky jsou organizovány volnočasové aktivity, jak sportovního, tak i kulturního zaměření.

Škola není jen vzdělávací subjekt. Intenzivně se zapojuje i do společenského dění v rámci města i regionu. Ve spolupráci se zřizovatelem, městem Uherský Brod i s celou řadou ekologických a dobrovolných organizací se podílí na organizování ukázek řemeslné činnosti, výsadbě a údržbě veřejných prostor, společenských událostí apod. Rovněž v rámci výuky žáci zhotovují různé výrobky pro veřejné instituce, pro firmy i soukromé subjekty (např. pergoly, altány, stavební prvky, dekorativní dřevěné prvky, okrasné vazby atd.) Velmi zdařilým výtvorem bylo zhotovení betlému pro Městský úřad Uherský Brod, který už několik let zdobí brodské náměstí v době adventu a vánoční. Na jeho realizaci se podílelo hned několik učebních oborů různých profesí.

SOU Uh. Brod udržuje také mezinárodní kontakty – intenzivně spolupracuje s družebními zahraničními školami v Rakousku, na Slovensku, Polsku a také Německu. V rámci této spolupráce jsou pořádány odborné soutěže mezi žáky škol a odborné konzultace učitelů.

Zástupci naší školy jako jediné školy ve Zlínském kraji a jako jedné z mála škol v ČR, které vyučují zemědělské obory, se pravidelně aktivně účastní mistrovství ČR v orbě. V této soutěži se dlouhodobě umisťují na předních místech (v r. 2014 a 2015 – 2. místo). Naši zástupci reprezentují ČR na soutěžích v orbě i v zahraničí.

Velké úsilí škola věnuje propagaci řemesel mezi veřejností a žáky základních škol. V rámci této spolupráce škola organizuje pro žáky ZŠ výuku zemědělských, strojních, potravinářských a stavebních řemesel přímo v dílnách učiliště. Několikrát za rok pak pořádá odborné soutěže pro žáky ZŠ, kde je zábavnou formou seznamuje s vybranými řemesly. Studentský parlament, který ve škole působí, pak sám organizuje některé aktivity, které přibližují žákům ZŠ činnosti v řemeslných oborech, a nabízí jim tak možnost jejich budoucí profese.

Škola pravidelně pořádá krajskou, celostátní a mezinárodní soutěž v oboru Opravář zemědělských strojů a ve stavebním oboru Malíř. Do této soutěže se aktivně zapojují jak zahraniční družební školy, tak i střední školy z kraje zlínského, olomouckého, jihomoravského a také žáci z pražských škol. Soutěž bývá doprovázena výstavou těžké i malé zemědělské techniky, drobných užitkových zvířat, prezentuje se zde množství firem, jsou připraveny soutěže pro žáky mateřských, základních a praktických škol. Tato akce je doprovázena i celou řadou odborných přednášek pro veřejnost. Účelem této akce je kromě soutěží i propagace zemědělství a všech učebních řemeslných oborů, které jsou v dnešní době na okraji zájmu. U veřejnosti i u škol regionu je tato akce velmi oblíbená.

Významným důvodem pro výběr právě naší školy v rámci budoucího vzdělávání jednotlivých žáků může být fakt, že škola nabízí široký záběr velmi žádaných učebních a studijních oborů, má vynikající materiálně technické zázemí, v odborné praxi úzce spolupracuje s vybranými firmami Zlínského kraje, ve kterých se mimo jiné organizuje i odborný výcvik pro žáky školy. Žákům rovněž nabízí ubytování v centru města a v těsné blízkosti školy ve vlastním nově zrekonstruovaném domově mládeže. Individuálně přistupuje ke vzdělávání žáků podle jejich potřeb, rovněž po dohodě lze zřídit i individuální odborný výcvik v místě bydliště žáků nebo u firmy, se kterou mají žáci zájem spolupracovat. Průběh studia je vhodně doplněn již od 1. ročníku celou řadou odborných exkurzí ve firmách, odborných provozech a na veletrzích. Samotné město Uherský Brod nabízí všem našim žákům celou řadu kulturního a sportovního vyžití.

V poslední době se poptávka po absolventech učebních oborů neustále zvyšuje. Brzy čeká naši společnost generační obměna pracovníků v řemeslných oborech. Toto ale nekoresponduje se současným zájmem rodičů a žáků ZŠ o učební obory. Proto by měl stát, firmy i vzdělávací instituce společně pomáhat změnit povědomí veřejnosti o řemeslech. Je potřeba, aby mladí lidé viděli v těchto manuálních odborných činnostech možnost zajištění budoucího života svého i své rodiny.