Socha Járy Cimrmana

Socha Járy Cimrmana

V Uherském Brodě byl učiněn velkolepý objev. Na hranicích katastru Uherského Brodu a Prakšic byla při výsadbě stromů nalezena pískovcová socha. Tento monument kombinuje hned několik sochařských stylů, které celkově působí obrovským kompaktním dojmem. Jedinečnost sochy umocňuje i fakt, že je vytesána v nadživotní velikosti.

Skulptura vykazuje obrovskou historickou hodnotu nevyčíslitelné ceny a pro město Uherský Brod se jedná o několikátý takto významný objev.

Po předběžném archeologickém ohledání můžeme s mírnou až vysokou pravděpodobností uvést, že se jedná o autosochu významného českého génia Járy Cimrmana.

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., místní archeolog

Autosochařství navazovalo na styl autobusty a volně se rozšířilo do moderní fotografie selfie. Zajímavostí je, že socha v zemi byla uložena hlavou dolů. Myslíme si proto, že autor chtěl dát sochařskou podobu filozofickému směru headonismu, pozdějšímu hédonismu. Socha byla ze země ihned vyzvednuta a na témž místě znovu vztyčena. Rysy obličeje, jak už to u mistrových děl bývá, byly všechny strhané. Další indicií, která pomohla určit pravost díla je, že socha není natočena ani směrem k Uherskému Brodu, ani k Vídni, kterou Jára vysloveně neměl rád, ale k obci Liptákov. Tímto směrem je také místní skládka, ale zároveň i poutní místo Velehrad. Pro cestovní ruch má toto odhalení neskutečně vysokou hodnotu.

Dá se říci, že tyto objevy, ať už hrob vysoce postaveného Římana, nalezení cenných mincí, nebo socha Járy Cimrmana má pro Uherský Brod stejný význam, jako hrobka v Gíze. Největší problém nyní vidím v tom, že kvůli koronaviru nebudeme moci ukázat toto dílo světu, ale pouze skalním obdivovatelům velkého mistra Járy Cimrmana. Domníváme se, že tuto sochu vytvořil při čekání poté, když musel nouzově přistát s neřiditelnou vzducholodí v Uherském Brodě.

radní města pro cestovní ruch a místní Cimrmanolog

Z dochovaných pramenů víme, že to byl právě Jára Cimrman, který vnukl myšlenku vařit v Uherském Brodě pivo, víme také, že označil brodské občany za nesmírně zručné, kteří by se mohli věnovat zbrojařskému průmyslu, ale že stál velký Jára i za uherskobrodským sochařským sympoziem, je pro nás novinkou.

Přístup k místu a mapa

Pro přístup můžete využít buď auto – po dobu prohlídky sochy jej můžete odstavit na nedaleké zpevněné příjezdové cestě k domům – nebo se pěšky vydat po trávě podél cesty od kapličky sv. Václava, nebo po pěšince po trase zatím neexistující cyklostezky od modlitebny pravoslavných u cesty ke hvězdárně.

Dlouhodobější odstavení auta je možné na parkovišti u Nového hřbitova nebo na ploše u pravoslavné modlitebny.

Foto: Vít Valečka
Text: David Surý (se svolením autora celý text převzat z Brodského zpravodaje)