Dřevěné sochy ve Vlčnově

Dřevěné sochy ve Vlčnově

Obec Vlčnov je známá svou bohatou kulturní historií. Jednou z významných památek jsou také tzv. Vlčnovské búdy. Právě zde po dlouhou dobu vzkvétala muzikantská tradice – jak hudecká, tak i dechovková. Lidé i kapely se zde často scházeli a trávili společná odpoledne s hudbou.

Právě tuto zaniklou tradici se před několika lety pokusili připomenout tehdejší starosta obce Jan Pijáček a řezbáři Vít Vavřiník a Radomil Kolaja.

Výsledkem jejich společného úsilí jsou sochy vyhotovené podle vlčnovských muzikantů. Těch je několik a jsou postupně doplňovány. Dvě jsou však důležitější než ostatní – dirigent a houslista. První zmiňovaná má na podstavci jména všech dirigentů vlčnovských dechovek, druhá pak jména všech primášů vlčnovských cimbálovek.

Procházku lze také spojit s návštěvou bývalého zámečku Pepčín.

Foto: Kateřina Šrůtová