Rubriky
Novinky

Několik slov o Zdeňkovi Hudečkovi

Malíř Zdeněk Hudeček se narodil 21. ledna 1938 v Uherském Ostrohu. Jeho otec byl písmomalíř-fládrista a výborný malíř. S otcem od malička maloval a tak bylo snadné nastoupit studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, kde pod vedením Vladimíra Hrocha, Karla Hofmana, Josefa Berana a Jana Blažka získal dobré základy pro svou dráhu výtvarníka. Jediný pokus o přijetí na studia na AVU mu nevyšel a tak musel nastoupit dvouletou základní vojenskou službu. Po vojně nastoupil do brněnské pobočky BVV v Gottwaldově, se kterou měl možnost poznat některé evropské státy. Své poznatky zúročil při soutěži n. p. Fatra, kdy zvítězil jeho návrh loga a tak získal funkci podnikového výtvarníka. Později se stal i vedoucím propagačního oddělení. To už se začal intenzívně věnovat své vlastní tvorbě. Obrazy Zdeňka Hudečka vycházejí z reality, která je však zidealizována sněním, něhou a hledáním krásy. Neopomíjí lidové tradice a často se k jejich kořenům vrací. Při okouzlení barevným zážitkem nepátrá po jeho podstatě ale nechá se unášet harmonií, která se pak na jeho díle projeví.

Žije a tvoří v rodném městě Uherský Ostroh.

Milan Bouda

Svým datem narození a odhodlaným vstupem do uměleckého dění je představitelem nové generace, která si svou pozici vybudovala bez ohledu na lokální tradice a konzervativně vnímané zvyklosti veřejnosti. V širokém tématickém okruhu krajin, figur, portrétů i zátiší je pro něho nejdůležitější zachycení momentálních emocí a představ. Ničím nesvázaná představivost přináší své plody. V Hudečkových obrazech, kde najdeme jak vizuální zpracování prostorové atmosféry, tak i výtvarně zachycené obrazy virtuální reality. Zdeněk Hudeček je typem autora, který intuitivně reaguje na podněty, jejichž dění je přítomen, ale v momentu tvůrčího přepracování do výtvarné podoby se dostává k niterné potřebě přesunutí téhož pozorování k nadnesenému pojetí obohacenému a silně emotivní obsažnosti.

Mgr. Marie Martykánová
Kráceno z publikace Uh. Ostroh 2000

Foto z výstavy: Markéta Švehlíková